رویه های بازگرداندن کالا

خریداران تا مدت یک هفته پس از دریافت فرش مورد نظر مهلت دارند که نسبت به بازگرداندن کالا اقدام نمایند و شرکت به محض دریافت فرش اقدام به بازگشت مبلغ کالا مینماید .